Kampgroep

 40,00

Beste ouders en kinderen,

We zijn de afgelopen weken actief bezig geweest om KVW 2020, binnen de geldende maatregelen vanwege Covid-19, vorm te geven. Hierbij zijn de landelijke protocollen van www.wegaanopzomerkamp.nl leidend. Het programma ziet er anders uit dan je van ons gewend bent. Hiervoor is gekozen om te kunnen voldoen aan het protocol en daarbij horende maatregelen.

Het volgende programma hebben we voor de groepen samengesteld.

Groep 7-8 (kinderen die het afgelopen schooljaar in groep 7-8 zaten, of in het 1e jaar van de Brugklas en graag nog een keer mee willen doen alvorens ze leiding worden)

Groep 7-8 gaat net zoals andere jaren op kamp. Doordat deze groep in een zogenoemde ‘kampbubbel’ moet blijven tijdens het kamp is er voor deze opzet gekozen.

Op maandag 17 augustus worden de kinderen tussen 9.00 – 10.00 uur verwacht op de kamplocatie. Kinderen dienen gebracht te worden en na een korte kiss en ride start het kamp. De kamplocatie is in Bunde, meer informatie hierover volgt nog.

Maandag, dinsdag en woensdag heeft de kampleiding vele sport en spelactiviteiten voor jullie in petto die georganiseerd worden op de kamplocatie. We blijven 2 nachten overnachten.

Na een gezellig diner kunnen de kinderen op woensdag 19 augustus tussen 20.00 – 21.00 uur opgehaald worden op de kamplocatie in Bunde.

Donderdag 20 augustus is er van 14.00 – 16.00 uur in ZC de Spil een fotoquiz met foto’s van het kamp.

Heb jij zin om mee te doen? Er kunnen maximaal 60 kinderen mee op kamp!

Schrijf je dan nu in! Inschrijfgeld voor groep 7-8 is dit jaar: €40,00.

Algemene richtlijnen

  • We gaan er van uit dat de algemene richtlijnen vanuit het RIVM m.b.t. (milde-) gezondheidsklachten in acht genomen worden en alle deelnemers bij aanvang van de activiteiten vrij van klachten is.
  • We hebben leiding vanaf 15 jaar. Leiding ouder dan 18 jaar zal een ander kleur t-shirt aan hebben als leiding onder de 18 jaar. Leiding onder de 18 jaar hoeft zowel binnen als buiten geen afstand te houden van de kinderen, leiding boven de 18 jaar wel tenzij er een sport- en spelactiviteit plaats vindt.
  • Brengen en ophalen is kort en krachtig (kiss & ride). Beperk als ouder het contact met de leiding en bespreek telefonisch met de comitéleden bijzonderheden.
  • Het programma is onder voorbehoud, mogelijk zijn we als gevolg van de Covid-19 ontwikkelingen genoodzaakt het programma aan te passen of te beëindigen.

Specifiekere informatie per groep wordt na inschrijving, minimaal 1 week voor aanvang van de KVW week, per mail verstuurd per email.

Bij vragen en/ of opmerkingen is het bestuur bereikbaar via mail: info@brach.nl, via de facebookpagina van Brach.nl of telefonisch:

  • Jolein Evers: 06-10636399
  • Sylvester Mussche: 06-15625462
  • Silke Vluggen: 06-14165927
  • Iris Fusers: 06-12781094
  • Lieke Amkreutz: 06-53796203
  • Robbert Gelissen: 06-22999391

Voor specifiekere informatie m.b.t. het programma van de groep of bijzonderheden van uw kind zijn de comitéleden bereikbaar:

Voor groep 7-8
Kristy Bruijn: 06-53622905, Tjalle van der Goot: 06-48539727 en Yannick Wendt: 06-10466153

Uitverkocht

Categorie: