Home

Beste ouders en kinderen,

We zijn de afgelopen weken actief bezig geweest om KVW 2020, binnen de geldende maatregelen vanwege Covid-19, vorm te geven. Hierbij zijn de landelijke protocollen van www.wegaanopzomerkamp.nl leidend. Het programma ziet er anders uit dan je van ons gewend bent. Hiervoor is gekozen om te kunnen voldoen aan het protocol en daarbij horende maatregelen.

Algemene richtlijnen

  • We gaan er van uit dat de algemene richtlijnen vanuit het RIVM m.b.t. (milde-) gezondheidsklachten in acht genomen worden en alle deelnemers bij aanvang van de activiteiten vrij van klachten is.
  • We hebben leiding vanaf 15 jaar. Leiding ouder dan 18 jaar zal een ander kleur t-shirt aan hebben als leiding onder de 18 jaar. Leiding onder de 18 jaar hoeft zowel binnen als buiten geen afstand te houden van de kinderen, leiding boven de 18 jaar wel tenzij er een sport- en spelactiviteit plaats vindt.
  • Brengen en ophalen is kort en krachtig (kiss & ride). Beperk als ouder het contact met de leiding en bespreek telefonisch met de comitéleden bijzonderheden.
  • Het programma is onder voorbehoud, mogelijk zijn we als gevolg van de Covid-19 ontwikkelingen genoodzaakt het programma aan te passen of te beëindigen.

Specifiekere informatie per groep wordt na inschrijving, minimaal 1 week voor aanvang van de KVW week, per mail verstuurd per email.

Bij vragen en/ of opmerkingen is het bestuur bereikbaar via mail: info@brach.nl, via de facebookpagina van Brach.nl of telefonisch:

  • Jolein Evers: 06-10636399
  • Sylvester Mussche: 06-15625462
  • Silke Vluggen: 06-14165927
  • Iris Fusers: 06-12781094
  • Lieke Amkreutz: 06-53796203
  • Robbert Gelissen: 06-22999391

Voor specifiekere informatie m.b.t. het programma van de groep of bijzonderheden van uw kind zijn de comitéleden bereikbaar:

Voor groep 1-2
Goele Camp: 06-28423019 en Rachel Reuten: 06-15665023

Voor groep 3-4
Ankie Linssen: 06-34179777 en Anouk Vrancken: 06-10244532

Voor groep 5-6
Tim van Dijl: 6 36460045 , Niels Oostendorp: 06-81299391 en Chanou Fijneman: 06-29418186

Voor groep 7-8
Kristy Bruijn: 06-53622905, Tjalle van der Goot: 06-48539727 en Yannick Wendt: 06-10466153

Schrijf je vandaag nog in!

Winkelen op categorie

Nieuw binnen

Bestsellers